Naturen har påverkat designen av smyckena. Sprickbildningar, stenformationer, tecken ritade i sanden.
Smyckena är unika och finns bara i ett exemplar. Varje smycke är som en liten skulptur.