Mina bilder målas ofta i akryl
                   på linneduk eller olika slags
                   handgjorda papper med struktur.
                   Jag arbetar länge med varje bild.
                   Jag utelämnar detaljer så
                    betraktaren kan utifrån sina egna
                   referensramar tyda bildens innehåll.
                   Bilderna upplevs av många som
                   meditativa och ger ett lugn.
                   Jag har sålt till privatpersoner,
                   kommuner,konstföreningar m.m.
               
                               Se mitt CV.